KONSTFORM är en förening för konstnärer, konsthantverkare och formgivare på Bjäre.

KONSTFORM strävar efter att bredda och fördjupa intresset för konst hos allmänheten
och verkar samtidigt för konstnärernas intressen i samhället.
Detta kommer att ske genom gemensamma utställningar, projekt och evenemang.
Dessutom finns möjlighet att kontakta de olika konstnärerna i deras ateljéer och verkstäder
för att avtala tid för besök. Affischer, informationskort och broschyrer med information om medlemmarnas verksamheter, tekniker och adresser kommer att finnas runt om på Bjäre.

Till KONSTNÄRER