KONSTFORM är en förening för konstnärer, konsthantverkare och formgivare på Bjäre.

KONSTFORM strävar efter att bredda och fördjupa intresset för konst hos allmänheten
och verkar samtidigt för konstnärernas intressen i samhället.
Detta kommer att ske genom gemensamma utställningar, projekt och evenemang.
Dessutom finns möjlighet att kontakta de olika konstnärerna i deras ateljéer och verkstäder
för att avtala tid för besök. Affischer, informationskort och broschyrer med information om medlemmarnas verksamheter, tekniker och adresser finns runt om på Bjäre.

Till KONSTNÄRER